Warong Pak Hamid

Warong Pak Hamid

PENGELUAR TENAGA KEPAKARAN

PENGELUAR TENAGA  KEPAKARAN

Tuesday, August 12, 2008

MENCATAT URUSNIAGA TUNAIDi kemukakan empat jadual yang mencatatkan transaksi warong Kopi Pak Hamid bagi bulan Ogos 2008. Penerangan lanjut dinyatakan dalam jadual tersebut. Sila kaji jadual tersebut sebelum meneroka penerangan dan jadual yang akan menyusul kemudian. Klik jadual bagi mendapatkan jadual yang lebih besar.

AMARAN: Jadual di bawah nampak je changgih dan mungkin menakutkan. Tapi sebenarnya bila tengok sikit demi sikit ianya kacang je. Macam cockpit kapalterbang, nampak je sophisticated tapi pada pilotnya banyak yang tak relevant.


Satu lagi jadual menerangkan akaun Warong Pak Hamid. Juga disertakan Kunci Kira-kira dan Akaun Untung dan Ruginya.
Rengkasan:

Jadual ini merupakan gabungan dua rekod perakaunan yaitu Buku Tunai dan Buku Lejer yang disatukan.

Buku tunai merekodkan urusniaga tunai dan baki tunai selepas setiap urusniaga. Buku lejer pula merekodkan perubahan terhadap akaun syarikat/perniagaan. Jumlah baki setiap akaun dikira oleh siatem dan direkod pada jadual tersebut.

Baki ini akan digunakan oleh sistem untuk penyediaan Kunci Kira-kira dan Akaun Untung dan Rugi.

Kunci Kira-kira dan Akaun Untung dan Rugi boleh diperolihi daripada sistem secara "life".


No comments:

About Me

My photo
Segala peristiwa dan pengalaman harian akan dimayakan di sini untuk kenangan masa hadapan dan rujukannya, supaya diingatkan apabila lupa atau hilang ingatannya.